Právě se nacházíte:

Den bez palmového oleje

Intenzivní pěstování palmy olejné, z jejíchž plodů se palmový olej vyrábí, je v současné době jednou z hlavních příčin kácení deštných pralesů v tropických oblastech Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Úbytek tohoto biotopu s sebou nese vážné environmentální hrozby – masivní vymírání živočišných i rostlinných druhů, znečištění prostředí, narušení místního klimatu a s ním spojené riziko ničivých povodní a eroze půdy nebo každoroční mohutné požáry vznikající zejména při vypalování lesů a rašelinišť. 

Na našem info-altánku u dětského hřiště se budete moci dozvědět více o této problematice a jak sami můžete svou činností předcházet ničení deštných pralesů. Pro děti budou připravené tématické hry.

Komentovaná krmení: 

11:00 Lev pustinný 
13:00 Medvěd hnědý 
14:00 Makak jávský 
15:00 Surikata vlnkovaná

Kdy: 18.8.2018 

https://www.zootabor.eu