Dobrovolníci z celého světa přijedou pomáhat s obnovou přirozených lesů v okolí Liberce

Do Vratislavic nad Nisou se mezi 8. a 28. červencem sjede čtrnáct dobrovolníků z Mexika, Číny, Francie, Španělska, Turecka a dalších zemí, aby pomohli s obnovou přirozených lesů na Liberecku. Projekt se koná pod patronací soukromé firmy Johnson Controls a na jeho realizaci spolupracují organizace INEX-Sdružení dobrovolných aktivit a Čmelák-Společnost přátel přírody.    

Dobrovolníci na místě pomáhají s výsadbou původních druhů dřevin a s péčí o sazenice v lesních školkách. Během svého pobytu se seznámí s ekologickými projekty v severních Čechách a to nejen formou práce v terénu ale i teoreticky formou přednášek.  

Ve svém volném čase poznají dobrovolníci Liberec a jeho okolí. V Liberci navštíví například botanickou zahradu a Severočeské muzeum. V plánu jsou také výlety na Ještěd, na hrady Trosky a Frýdlant a také pěší túry v Jizerských horách. 
 
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na krátkodobé i dlouhodobé projekty u nás, a stejně umožňuje českým dobrovolníkům vyjet za dobrovolnictvím do zahraničí. Cílem projektů v České Republice je podpora venkova, pomoc místním komunitám, při rekonstrukci historických objektů a na ekologických projektech jako je právě obnova přirozeného lesa.