Domácí hemodialýzu využívá v ČR pouze několik pacientů – jeden je z Písku

Domácí hemodialýza, metoda šířená v Česku od roku 2015, má od letošního července také pacienta v Písku. Je jím čtyřiapadesátiletý Stanislav P., který trpí selháním ledvin a pomocí domácí hemodialýzy se léčí tři měsíce. Jedná se o průkopníka tohoto druhu léčby v Jihočeském kraji.   

Hemodialýza v domácím prostředí bez asistence sester a lékařů je nabízená v České republice jako možnost léčby selhání ledvin od roku 2015. První pacienti využili metodu prostým přenesením velkého klasického dialyzačního přístroje, původně určeného k léčbě ve zdravotnickém středisku, do domu nemocného. Přípravy na instalaci přístroje, včetně malé úpravny vody, ale zaberou hodně času i místa v pacientově bydlišti. Nemocných, takto dialyzovaných v Česku, je proto velmi málo. „Současně se v tuzemsku rozvíjí metoda domácí dialýzy systémem Nx Stage, který je vyvinutý a určený jen k vlastní domácí dialýze. Umí upravit vodu k další léčbě, nezabírá tolik místa, je snadno přenosný. I v tomto případě se ale zatím nemocní dají spočítat na prstech jedné ruky. A právě o tuto metodu se v posledních měsících zajímáme na hemodialyzačním oddělení písecké nemocnice,“ uvedl primář Hemodialyzačního oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Zdeněk Hobzek.

Podle odborníků však většinou stav nemocných, například vysoký věk nebo polymorbidita (stav, kdy pacient trpí větším počtem závažných chorob), neumožnuje masivní rozšíření této metody. „Pokud jednotlivý pacient projeví zájem, spolupracuje, má odvahu se o sebe starat, je technicky a manuálně zdatný, pak ve spolupráci s personálem hemodialyzačního střediska a firmy dodávající přístroj a vybavení, může tuto možnost léčby využít. Takový nemocný se u nás našel,“ řekl primář Hobzek.

Lékaři a sestry nemocnice pacienta i jeho rodinu během dvou týdnů zaškolili, poté pokračovali přímo u něho doma. „V současnosti je nemocný při léčbě sám doma s rodinou a telefonicky konzultuje technickou podporu kdykoliv při obtížích. Ke kontrole na nemocniční středisko dojížděl zpočátku jednou za dva týdny, nyní už jen jednou měsíčně. Přitom jej lékař a sestra kontrolují, zda dělá vše doporučeným postupem,“ doplnil ještě primář Hobzek.

Hemodialyzační středisko (HDS) Nemocnice Písek funguje v nově postavené budově se samostatným příjezdem a parkovištěm od kruhového objezdu U Kapličky už sedm let a trvale se stará o šedesát pacientů. Dostatečná kapacita 16 lůžek dovoluje dialyzovat všechny nemocné z okresu Písek a přilehlého okolí bez nutnosti nočních směn. Pracoviště zajišťuje celý rozsah moderní léčby, klasickou dialýzu – očišťování krve, peritoneální domácí dialýzu a stará se o nemocné po transplantacích ledvin. Součástí je i nefrologická poradna s denním provozem. Zde lékaři sledují nemocné s chronickým onemocněním ledvin. Poradna má dvě detašovaná pracoviště, a to každou středu v Milevsku a v pátek ve Vodňanech.