Hejtman: Certifikace projektů ROP Jihozápad byla obnovena

Evropská komise obnovila certifikaci projektů ROP Jihozápad. Novinářům to dnes řekl hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola (ČSSD). Proplácení evropských dotací u regionálních programů v březnu pozastavilo kvůli vysoké chybovosti ministerstvo financí. Vedle ROP Jihozápad také u regionálních programů ROP Severovýchod a ROP Moravskoslezsko a dvou dalších programů. Zástupci krajů se teď s vládou dohadují na hrazení pokut. Požadavek krajů na státní spoluúčast při placení takzvaných finančních korekcí vláda odmítá. 

"Od začátku jsme tvrdili, že ROP Jihozápad nepatří k těm, ve kterých by docházelo k nadměrným chybám v čerpání dotací. Dopis z Bruselu to potvrzuje, a to je potěšující zpráva. V tento moment ROP Jihozápad má opět obnovenou certifikaci, opět může probíhat financování projektů. Obce, města a další žadatelé, kteří čekají na proplácení peněz, se jich zase dočkají. Mohou se vypisovat nové výzvy a čerpat prostředky dál," uvedl hejtman. 

Spolu s hejtmanem Plzeňského kraje Milanem Chovancem (ČSSD) a regionální radou ROP Jihozápad u Evropské komise dopisem protestovali proti zastavení certifikací. Argumentovali, že chybovost by se měla zohlednit a zprůměrovat ve všech výzvách, nejen na pouhém vzorku z 2. a 3. výzvy. EK to podle Zimoly uznala a procentuální chybovost rozmělnila do předchozích let, tudíž se ROP Jihozápad ocitl pod hranicí chybovosti dvě procenta. 
    
Od roku 2007, kdy začalo programovací období, ROP Jihozápad podpořil 744 projektů za 16 miliard korun. Úřad rozdělil 90 procent z celkové alokace na dané období. Na letošní rok plánuje ROP vyhlásit poslední výzvy k předání projektových žádostí. 
    
Informaci Zimola obdržel na jednání hejtmanů s premiérem Petrem Nečasem, ministrem financí Miroslavem Kalouskem a ministrem pro místní rozvoj Kamilem Jankovským ve středu. 
    
Na tomto jednání se zástupci krajů snažili s vedením státu najít řešení problematiky úhrady korekcí, které hrozí některým Regionálním operačním programům za chyby při čerpání evropských prostředků. Stát tvrdí, že na úhradě miliardových korekcí pro některé ROP by se měly finančně podílet kraje. Představitelé krajů jsou naopak přesvědčeni, že odpovědnost za regionální rady nese stát, jako jejich zřizovatel. Podle krajů neexistuje žádná právní povinnost krajů podílet se finančně na korekcích, které se týkají regionálních rad. 
    
Středeční jednání skončilo patem. Zástupci krajů trvají na tom, že kraje nechybovaly, nejsou zodpovědné za regionální rady a nebudou proto korekce hradit. Stát v zastoupení premiéra a ministrů tvrdí, že ani stát nenese za regionální rady odpovědnost a také korekce hradit nebude. Ministr financí ale krajům na úhradu korekcí nabízí půjčku. "Navrhli jsme, aby stát tuto půjčku poskytl regionálním radám. Protože ty jsou podle státu, a to tvrdí i ministr financí, odpovědny za chyby, které vznikly. Pro pana premiéra i ministra financí to bylo poměrně překvapivé, slíbili ale, že věc celou prozkoumají. V tomto smyslu jsou tedy dveře otevřené a uvidíme, jak se to bude celé vyvíjet," shrnul Zimola. 
 
zdroj: ČTK