I letos se bude hlídat voda vhodná ke koupání

Celkem na dvanácti vodních plochách na Liberecku budou i letos pracovníci Krajské hygienické stanice v Liberci kontrolovat kvalitu vody. Na přehradě Harcov proběhlo již 16. května první měření. Z něj vyplynulo, že voda je vhodná ke koupání.

Jak uvedla Zuzana Balašová, tisková mluvčí KHS, povinnost provádět kontrolu jakosti vody ke koupání ve stanovené četnosti a rozsahu je uložena provozovatelům koupališť zákonem o ochraně veřejného zdraví. "U koupacích oblastí, které nemají provozovatele má tuto povinnost orgán ochrany veřejného zdraví – pro Liberecký kraj KHS LK se sídlem v Liberci," vyvsvětlila Balašová.

Jak doplnila, koupací oblasti jsou v Libereckém kraji dvě, každá se dvěmi odběrovými místy - vodní nádrž Harcov v Liberci a vodní nádrž Mšeno v Jablonci nad Nisou. Sledování jakosti v obou lokalitách bylo v letošní sezóně zahájeno 16.5. 2011 a bude pokračovat v pravidelných 14ti denních intervalech.   

www.liberec.cz