Městská policie bude odtahovat auta

Od 16.5.2011 začne Městská policie odtahovat auta u Domu kultury v Liberci

V rámci dostavby Obchodního centra Fórum v Liberci došlo ke zrušení parkovacích míst před Domem kultury v Liberci. V současné době se zde nachází pěší zóna - chodníkové plochy, na kterých je obecnými dopravními předpisy zakázáno stání motorových vozidel. V současné době zde dochází k neutěšenému parkování motorových vozidel a dochází tak k bezprostřednímu ohrožení bezpečnosti chodců, kteří se po pěší zóně pohybují. Návštěvníkům domu kultury je vyhrazeno parkovací místo v Blažkově ulici (za domem kultury) a dále je možné využít nedaleký parkovací dům.

K 16.5.2011 začne neoprávněně parkující motorová vozidla na pěší zóně před domem kultury ODTAHOVAT Městská policie Liberec.

www.liberec.cz