Ministerstvo chce vyhubit daňka, povolí celoroční odlov. Nedopusťme tuto prasárnu!

Daněk, nikoliv kůrovec. To je podle ministerstva zemědělství největší současný nepřítel českých lesů, které jsou decimovány obrovskými hejny přemnožených brouků z čeledi kůrovcovitých. Za to, že mnohá místa nyní spíš než les připomínají holou pláň, ale podle ministerských úředníků může hlavně výše zmíněný sudokopytník. Prý ve velkém žere mladé sazenice stromů, které pak chybí pro obnovu zničeného lesa. Proto nyní resort připravuje vyhlášku, která by umožnila celoroční odstřel tohoto živočicha. Nedopusťme tento masakr, který nemá obdoby!

Povolit odstřel jakéhokoliv zvířete v době vyvádění mláďat je neospravedlnitelná prasárna. Nejen že lovec zabije samici, ale tím často odsoudí také mláďata, která na ni čekají někde v úkrytu. Místo matky s potravou se dočkají jen pomalé a kruté smrti. Bez matky totiž nemají šanci v prvních týdnech života přežít. I proto se uplatňuje princip, že v době odchovu mláďat se zvířata nestřílí ani jinak neloví. To chce nyní ministerstvo zemědělství prolomit.

Jako by nestačilo, že se pod průhlednou záminkou údajného přemnožení začalo s masivní likvidací divokých prasat. Často k odlovu dochází i v bezprostřední blízkosti obcí a obydlených míst. Je tak jen otázkou času, kdy nějaká zbloudilá kulka zalétne někomu do obýváku nebo dokonce zasáhne nezúčastněného člověka. To se ostatně často při mysliveckých honech stává. Přenášet tato nebezpečná bojiště, kde létá jedna kulka za druhou, blíž lidem, je nesmysl a obrovský hazard.

Právě silnou mysliveckou lobby vidím (nejen) za aktuální snahou ministerstva zemědělství povolit celoroční odstřel daňků. Profitovat z tohoto masakru nevinných duší budou totiž jen myslivci, kteří získají více masa na guláš a trofejí na zeď.

Je jen otázkou času, kdy ministerstvo povolí celoroční odstřel také dalších lesních zvířat. Představa, že mladé stromky okusují pouze daňci, je zcestná. Z vlastní farmy, kde pravidelně stromy vysazuji, vím, že chutnají také srncům a jelenům. Vůbec bych se nedivil, kdyby se i tato zvířata časem ocitla na ministerském seznamu smrti. Ministerstvo zemědělství totiž vůbec nejde o českou přírodu, ale pouze hájí zájmy silných lobbistických skupin v čele s myslivci.

Všechny milovníky zvířat i ty, kterým osud české přírody není lhostejný, vyzývám, aby se proti tomuto chystanému masakru důrazně postavili. Člověk svou činností už vyhubil tisíce druhů zvířat a není možné, aby takto dál postupoval. Buďme rádi, že se v přírodě ještě s nějakým živým tvorem setkáme. Pokud s naším postojem souhlasíte, připojte se k petici požadující zákaz celoročního lovu zvířat.

https://www.zootabor.eu