Mladík v Č. Budějovicích požádal o zplnoletnění kvůli podnikání

Mladík u českobudějovického okresního soudu požádal o zplnoletnění, aby mohl samostatně podnikat. Podle Českého rozhlasu - Radiožurnálu jde zřejmě o první žádost tohoto typu, protože tuto možnost přinesl nový občanský zákoník, který je účinný od 1. ledna. 

Podle pověřeného místopředsedy soudu Miroslava Jurmana se žadatel dozví odpověď do několika měsíců. "Byla nám doručena jedna žádost podle paragrafu 33, čili žádost o souhlas soudu s výkonem podnikatelské činnosti s tím, že tedy dotyčný bude pro tyto účely zletilý. V daném případě se jedná o chlapce ve věku poměrně blízkém normální zletilosti, takže 16 nebo 17 let, někde tam to je," řekl dnes Radiožurnálu. 
    
Podle právníka Františka Korbela, který je spoluautorem nového občanského zákoníků, bude podobných případů rychle přibývat. Odhaduje, že by mohly na soudy dorazit i tisíce žádostí ročně. Především v informačních technologiích a souvisejících oborech často provozují výdělečnou činnost už studenti středních škol. 
    
V minulosti se možnosti zplnoletnění využívalo prakticky jen pro účely sňatku. Podle nového kodexu se mohou lidé ve věku před prahem zletilosti nechat zplnoletnit vedle podnikání také například v případě domácího násilí. 
 
zdroj: ČTK