Moderní robotické přístroje pomáhají rozchodit po těžkém úrazu děti i dospělé

Robotická terapie pomáhá dospělým i dětským pacientům s neurologickými potížemi. Je velmi účinná při léčbě poškození mozku a míchy po těžkých úrazech, stejně tak při léčbě onemocnění jako je dětská mozková obrna. Celkový počet lidí s tímto onemocněním se u nás může pohybovat až kolem dvaceti tisíc pacientů.

Mozek vs. moderní rehabilitace

Mozek nerozeznává, zda se naše realita odehrává ve skutečnosti nebo ve virtuálním světě. Přestože v tu chvíli realitu neprožívá, uvolňuje stejné neurotransmitery a reaguje stejně. Toho využívá moderní medicína, která kombinuje robotické přístroje právě s prostředím virtuální reality. Kromě robotické rehabilitace je v léčbě neurologických nemocí důležitá také funkce klinického logopeda, který se zaměřuje na posílení síly a stability čelisti, zlepšení motoriky a mluvidel.

„V intenzivní neurorehabilitační léčbě se čím dál více prosazuje robotická rehabilitace. Například ke zlepšení správného stereotypu chůze pacientů s mozkovou obrnou je účinný robotický přístroj Lokomat, ten mohou využívat jak děti, tak i dospělí,“ říká MUDr. Jarmila Zipserová, primářka Neurorehabilitační kliniky AXON a dodává: „Tento robotický přístroj je ideální pro pacienty s různými poruchami v oblasti centrální nervové soustavy – jako je například mozková obrna, lidé po cévní mozkové příhodě, po traumatech hlavy či úrazech.“

Přístroj umožňuje pomocí ortéz asistovanou chůzi po pohyblivém chodníku pro nemocné děti i pro dospělé pacienty. Výhodou je mimo jiné přesně nastavitelná podpora tělesné hmotnosti, která usnadňuje trénink dětí i pacientů s vyšší hmotností. Stejně tak automatizované vyzdvižení, díky kterému může přístroj obsluhovat pouze jeden terapeut. Výsledkem je rychlý pokrok díky delšímu a intenzivnějšímu tréninku ve srovnání s manuálně asistovaným tréninkem.

Ergoterapie pomůže 

Mezi další léčebné terapie je důležité nepodceňovat ergoterapii. Jejím hlavním úkolem u dětí s neurologickým onemocněním je podpora soběstačnosti v běžných denních aktivitách s cílem maximálního zkvalitnění života. „Zaměřujeme se na zlepšení funkční hybnosti horních končetin a tím podporujeme jejich zapojování do běžných životních aktivit. Například u dětí s dětskou mozkovou obrnou (DMO) nejčastěji využíváme na terapii hrou, která má vliv na zlepšování kognitivních funkcí, rozvoj hrubé a jemné motoriky a ovlivňuje také jejich sociální fungování,“ říká MUDr. Jarmila Zipserová z kliniky AXON.

Mozková obrna

To, že je moderní rehabilitace potřeba stále více dokazují i čísla o nejrozšířenějším neurologickém onemocnění – mozkové obrně.  Podle Konfederace světových odborných organizací (CoMO) žije s mozkovou obrnou více než 17 milionů diagnostikovaných dětí a dospělých, přičemž tato nemoc ovlivní celkem až 350 milionům pečujících (rodin, příbuzných, pečovatelů apod.) Odhaduje se, že v ČR je asi 9000 dětí věku do 15 let s DMO. Dle dat soukromých neurorehabilitačních zařízení je podobné číslo i u pacientů dospělých. Celkový počet lidí s DMO se u nás může pohybovat tak až kolem dvaceti tisíc pacientů.

Mozková obrna je dlouhodobě neprogresivní (nepostupující) postižení hybnosti způsobené poškozením vyvíjejícího se mozku v období prenatálním, během porodu i krátce po porodu. Postižená část mozku se během života pacienta nezhoršuje, ale bez intenzivní terapie se možnosti hybnosti zásadně zhoršují. Proto je pro pacienty s tímto postižením důležitá specifická neurorehabilitační léčba.