Next podporuje neziskové organizace Jahoda a Elpida

Společnost Next, tradiční výrobce bezpečnostních dveří v České republice, v letošním roce podporuje jako hlavní partner neziskovou organizaci Jahoda, která se zabývá terénními službami a provozuje nízkoprahová centra na Černém Mostě a nově i další zařízení po Praze. Další podporovanou aktivitou společnosti Next je Linka seniorů neziskové organizace Elpida, která pomáhá seniorům v nouzi.  

„Společenskou odpovědnost vnímáme jako součást naší firemní filozofie. Pro letošní rok jsme vybrali neziskové organizace, které přímo souvisejí s problematikou bezpečnosti. Vidíme smysl v podpoře mladých lidí a jejich volnočasových aktivit jako prevenci kriminality. Stejně tak vnímáme důležitost pomoci seniorům, kteří se nachází ve složité životní situaci, jako jsou třeba následky kriminální činnosti, které zejména staří lidé vnímají velmi citlivě a traumaticky,“ říká Ivan Pavlíček, jednatel společnosti Next s.r.o.

Cílem všech sociálních služeb neziskové organizace Jahoda je nabídnout dětem a mladým lidem vhodné alternativy trávení volného času, předcházet rizikům, která jsou s běžným životem v anonymitě velkého města obvykle spojeny. Naučit je řešit běžné i mimořádné životní situace a celkově podporovat aktivní a zodpovědný přístup k životu.

Elpida Linka seniorů je anonymní a bezplatná telefonická krizová pomoc pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi. Nabízí volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je náročnými životními situacemi, poskytuje jim smysluplné kontakty na další služby a instituce.

Kromě neziskových organizací podporuje Next také pravidelné aktivity v okolí své továrny v Budyni, kde se sponzorsky podílí na akcích pořádaných obcí, budyňskými spolky a místní školou.