Nový dětský domov bude mít bydlení v rodinách

Liberecký kraj buduje ve Frýdlantu Dětský domov jednadvacátého století. A co si pod tím představit? V první etapě byly postaveny dva moderní rodinné domy. V každém z nich bude žít jen jedna rodina, to je 8 dětí se dvěma tetami, případně s tetou a strejdou.

Za těchto podmínek bude probíhat život se zapojením všech členů stejně jako v běžné rodině. Slavnostního otevření domků se za Liberecký kraj zúčastnili náměstek hejtmana pro školství Radek Cikl, náměstek hejtmana pro dopravu Martin Sepp a radní pro ekonomiku Zdeněk Bursa.

„Součástí této slavnostní události byla i prohlídka budovy a prezentace budoucí koncepce domova,“ uvedl ředitel DD Tomáš Kahan. Celkové náklady na výstavbu dvou energeticky úsporných rodinných domů včetně pozemků a projektu byly cca 21,7 miliónů Kč.

Děti v domově ve Frýdlantu žijí již od roku 1945, za tuto dlouhou dobu prošel domov mnoha změnami a velkým vývojem. Od původně jedné obývané budovy bývalého statku na Větrově, přes plány na rozšíření domova až pro 100 dětí, které se objevily v šedesátých letech, po rozvinutí rodinného systému od roku 1992, který měl domov jako jeden z prvních v Libereckém kraji. V současné době žije v domově 32 dětí, které obývají dvě budovy, původní objekt statku a v sedmdesátých letech postavenou účelovou budovu. Děti žijí v samostatných bytech, kde mají veškeré potřebné zázemí – kuchyňku, obývací pokoj, dětské pokoje, koupelny atd. Tyto byty si hospodaří se svým rozpočtem, který zahrnuje náklady na ošacení, víkendové vaření, kapesné, opravy, nákupy drogérie a školních potřeb, potřeb na volnočasové aktivity, atd. V bytech je maximálně 8 dětí, sourozenci jsou umísťováni společně, mají dva stále pedagogy, kteří se pravidelně střídají ve službách. Děti se zapojují do běžných domácích povinností, jednou měsíčně si o víkendu sami vaří, přičemž se při nákupu potravin musí vejít do předem stanoveného rozpočtu.

Hlavním konceptem domova je život v rodinných skupinách, který se blíží běžnému rodinnému životu, jak jen to je možné. Život ve stávajících prostorách domova má mnohá omezení, která se snaží Liberecký kraj napravit. Omezením je například sociální vyloučení, protože domov je na okraji města, žije tam všech 32 dětí pohromadě. Problémem je ale hlavně velmi špatný technický stav budov.

„Od roku 2008 se Liberecký kraj snažil tuto situaci řešit, v roce 2009 nakoupil od města Frýdlant dva pozemky v Havlíčkově a Řasnické ulici, byl zpracován projekt na 2 rodinné domy, které byly v těchto dnech dokončeny. V dalších letech by měla proběhnout další etapa, tou je celková rekonstrukce budovy statku, demolice staticky narušené budovy na Větrově a parkové úpravy okolí. Náklady na celkovou rekonstrukci a dostavbu by se měly pohybovat okolo 40 mil. Kč. Celou akci financuje ze svého rozpočtu Liberecký kraj,“ řekl Zdeněk Bursa, radní pro ekonomiku a investice.

Hlavní myšlenkou projektu modernizace a dostavby dětského domova je posílení spolupráce s rodiči a mnohem větší přiblížení reálného života dětem. Projekt je postaven na konceptu nezávislých domků, které jsou umístěny na dvou parcelách v běžné zástavbě města Frýdlant, život v těchto domcích by měl co nejvíce odpovídat reálnému životu běžných rodin. Domy jsou situovány v lokalitě běžné zástavby, které donutí obyvatele dětského domova se sžít se svým okolím, řešit normální sousedské vztahy a vazby. Díky malému počtu dětí v jednom místě, pouze 8, se předpokládá, že si děti budou hledat kamarády i mezi vrstevníky z okolí. I to povede k větší integraci a socializaci. V domku bude větší počet dospělých na 1 dítě, zhruba vždy jeden dospělý na 4 děti, tím budou mimo jiné vytvářeny předpoklady k lepšímu citovému zázemí dětí. Ty více zapojí do běžných domácích činností, jako jsou vařeni, nákupy potravin, hospodaření s rozpočtem domečku, péče o vlastní majetek.

Součástí domků jsou i byty pro rodiče, které nemají doma podmínky pro to, aby si mohli děti vzít domů. Takto mohou za dětmi přijet alespoň na víkendy. Tím by se mělo dosáhnout zlepšení vztahů mezi rodiči a dětmi, které jsou mnohdy narušené.

„Bude tak možno trávit společný čas celých rodin za podpory odborníků. Rodiče se zapojí do běžných činností, které souvisí s výchovou dětí – třeba s přípravou do školy, s náplní volného času, ale třeba i se stanovením výchovných hranic, které děti z domova neznají,“ řekl Radek Cikl. Podle něj tento způsob ústavní výchovy je velmi moderní, eliminuje mnohá negativa – jako jsou koncentrace většího počtu dětí, odtrženost od reálného života a posiluje naopak odbornou práci s dětmi, individualizaci, ale i integraci do společnosti.

„Projekt modernizace dětského domova pomůže nejen dosáhnout na moderní metody práce, ale také velmi výrazně uleví Libereckému kraji jako zřizovateli po finanční stránce, protože současný technický stav několika domů má velké provozní náklady, značnou energetickou náročnost, čisté ztráty na energiích tvoří ročně 200 000 – 300 000 Kč. Tato částka se v celkovém rozpočtu domova výrazně projevuje. Současný stav objektu limituje také styl práce s dětmi, zejména po stránce dostatečné intimity, estetiky, psychické hygieny a podobně. Věřím, že tento projekt přispěje k co nejspokojenějšímu životu dětí a místní obyvatelé je přijmou,“ dodal Zdeněk Bursa.

zdroj: ČTK