SPOLEČNÁ VÝSTAVA KRAJINA(JINÁ)

V sobotu 2. září 2023 od 15 hodin se v galerii Bernarda Bolzana v Těchobuzi koná odpolední setkání u příležitosti vernisáže výstavy několika desítek umělců tradičně organizované malířkou Karolínou Mitášovou a keramičkou Helenou Giras-Kozakovou z jejichž iniciativy vzešel tento společný projekt poprvé v roce 2009.

Výstava obrazů, plastik, objektů a instalací nazvaná tentokrát KRAJINA(JINÁ) potrvá do 30. září 2023 a otevřena bude na vyžádání v infocentru. Tato zajímavá expozice nepředstavuje žádný koncept spojující tři desítky vystavujících. Nelze ani tvrdit, že se jedná o volné sdružení výtvarníků, protože celé to společenství je pouze volné (!) nikoliv sdružující a to jak generačně, společným studiem, ani výtvarným pojetím. Někteří z vystavujících tvůrců jsou přáteli, někteří známými a mnozí známými známých. Společnou vazbou je tedy pouze téma výstavy nazvané příznačně a možná i trochu přízračně KRAJINA(JINÁ). 
Část zúčastněných umělců opravdu pracuje v plenéru, jiní využili příležitost prostřednictvím zadání hledat krajiny své imaginace a další dokonce zobrazují „krajiny“ uložené kdesi v sobě – jsou to krajiny zbavené přírodního motivu a vizuálního sepjetí s realitou.
Existují prostě krajiny vnější, krajiny vnitřní a jsou krajiny jiný (pokud si mohu dovolit trochu gramatické nadsázky?). Přijďte se potěšit, pobavit se, třeba si i postěžovat, či postesknout a nebo pookřát mezi díly třiceti velmi individuálních osobností soudobé výtvarné scény.
Pojďte nahlédnout do KRAJIN, které jsou JINÉ, stejně jako jsou různí a jiní jejich autoři a autorky.

Martin Němec

Plakát: Pavel Beneš

Seznam vystavujících:

Alena Beldová / Viktorie Beldová / Pavel Beneš / Ondra Čech / Markéta Černá / Jan Franěk / Helena Giras-Kozáková / Jarda Hruška / Jiří Ježek / Petr Kavan / Vojtěch Kiss / Jana Krausová / Libor Lípa / Matěj Lipavský / Tereza Lišková / Jan Mayer / Jarda Mayer / Agáta Mayerová / Monika Matějková / Denisa Mitášová / Karolína Mitášová / Martin Němec / Jana Novotná / Jan Peknik / Pavel Peknik / Martina Riedlbauchová / Michaela Režová / Marianna Stránská / Fáňa Svoboda / Chungpo Tsering / Adéla Vomáčková 

Martin Němec "Průplav"

Karolína Mitášová "Ráno je modré rosou"