Spousta lidí žije bez větší finanční rezervy

Aktuální míra nezaměstnanosti po koronovariové krizi zatím sice roste pomalu, ale stále více lidí se bojí, že v druhé polovině roku přijde o zaměstnání. A nejde jenom o to, že by nenašli rychle jinou práci, ale mnoho z nich bude těžko hledat zaměstnání, kde je přijmou ihned, a se stejně vysokou mzdou, jako předtím. To může mít za následek neschopnost splácet své závazky. Mnoho jedinců i rodin totiž žije bez větší finanční rezervy.

Jedno z řešení je uvažovat o pořízení pojištění schopnosti splácet úvěr nebo pojištění pravidelných výdajů. „Pojištění schopnosti splácet si lze sjednat k půjčkám, hypotékám, kreditním kartám, ale třeba i k úvěrům na auto nebo k leasingu. V případě výpadku příjmu při ztrátě zaměstnání pak pojistné plnění pokryje splátky úvěru,“ říká Martin Steiner, obchodní ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

„Dalším možným řešením, které chrání rodinný rozpočet ve chvílích rizika ztráty zaměstnání, je pojištění pravidelných měsíčních výdajů. Je určeno hlavně na zajištění pravidelných plateb, například za elektrickou energii, plyn, vodu a podobně,“ dodává Martin Steiner.

Pojištění schopnosti splácet i pojištění pravidelných výdajů chrání nejen před nedostatkem financí z důvodu ztráty zaměstnání, ale i kvůli pracovní neschopnosti a z důvodů invalidity či úmrtí.

Podle aktuálního průzkumu BNP Paribas Cardif, který zpracovala výzkumná agentura G82, by při snížení příjmu mělo 63 % lidí potíže se splácením svých závazků a pokrytím běžných výdajů. Velmi snadno by se sníženými příjmy vycházela pouze 4 % Čechů. Spíše snadno by pak vycházelo 30 %, spíše obtížně 36 %, velmi obtížně 20 % respondentů. A zcela nemožné by bylo vyjít se sníženými příjmy pro celých 7 % Čechů, kteří by pak nezvládli ani hradit základní životní náklady.