Zástupci VZP a jihočeských nemocnic jednají o nových rámcových smlouvách na dalších 5 let

Zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, holdingu Jihočeské nemocnice a nemocnic Jihočeského kraje zahájili v úterý 27. března jednání o nových rámcových smlouvách a spektru péče pro dalších 5 let.   

VZP předložila návrhy vyplývající z jejich analýzy péče, kde by bylo možno změnit strukturu lůžkové péče v některých odbornostech. Dále VZP informovala o tom, jaké nové kapacity je připravena hradit z hlediska reformy psychiatrické péče (Nemocnice Tábor a Nemocnice České Budějovice) a připravovaných nových magnetických rezonancí (Nemocnice Strakonice a Nemocnice Jindřichův Hradec). 

„Naproti tomu předložili zástupci nemocnic své představy o zajištění dostupnosti péče, personálním a provozním zabezpečení péče, včetně posouzení a zachování její kvality,“ informuje člen představenstva holdingu Ing. Michal Čarvaš, MBA. „Dále bylo diskutováno o představách rozvoje jednotlivých nemocnic i celého holdingu a o změnách struktury s ohledem na vývoj medicíny i stárnutí populace. Jihočeské nemocnice zahájí diskuzi i s dalšími zdravotními pojišťovny, které zatím jednání o rámcových smlouvách nevyvolaly.“

Obě strany se dohodly, že si připraví podrobnější analýzy na sporná témata a budou pokračovat v dalších jednáních. „Projevily zájem uzavřít do konce letošního roku nové rámcové smlouvy na dalších 5 let se všemi jihočeskými nemocnicemi a zajistit kvalitní a dostupnou péči pro všechny pacienty a své pojištěnce,“ dodává Ing. Čarvaš.