ZOO Tábor vrátí zubra do české přírody

Už v květnu letošního roku proto mezi zvířata v táborské zoo přibyly čtyři samice takzvané nížinné linie zubra evropského, která je nejvhodnější pro vypouštění do volné přírody. Nyní stádo doplní i chovný samec, který 22. listopadu přicestuje z polských Niepolomic. Pokud vše půjde, jak má, jejich potomci by se mohli již brzy opět prohánět po české krajině.  

„Program reintrodukce, tedy zpětného návratu, zubra evropského do české přírody je jedním z klíčových programů Zoologické zahrady Tábor, jejímž hlavním posláním je ochrana ohrožených druhů zvířat. Chceme u nás odchovávat mláďata, která budou vhodná k vypouštění do volné krajiny. Tam by se tak dostala mláďata narozená přímo v Česku,“ říká ředitel ZOO Tábor Evžen Korec.

Na projektu spolupracuje ZOO Tábor s neziskovou organizací Česká krajina a s Biotechnologickým centrem Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vedeným profesorem Vladislavem Čurnem. Jeho tým bude provádět molekulárně genetický výzkum chovných linií zubra.

„ZOO Tábor a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích spolupracují na projektu, který se týká využití molekulárních metod (metod analýzy DNA) pro účely identifikace konkrétních molekulárních markerů, které zodpovídají za odlišnosti mezi liniemi zubra. Rozlišení nížinné a nížinně-kavkazské linie pouze na základě fenotypových či genealogických dat je prakticky nemožné a molekulární metody mohou být vhodným nástrojem pro hodnocení jedinců či chovů zubra. Cílem projektu je nejen vývoj jednoduché metody identifikace jedinců a linií, ale i hodnocení genetické struktury jednotlivých chovů a stanovení parametrů linií,“ říká profesor Vladislav Čurn, vedoucí Biotechnologického centra Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina, která zastupuje mezinárodní ochranářskou organizaci European Bison Conservation Center v České republice a která na celém programu rovněž spolupracuje, doplnil: „ZOO Tábor bude mít od letošního roku nejcennější chovnou skupinu zubrů ze všech tuzemských zoologických zahrad. Nížinná, neboli bělověžská linie, pochází z menšího počtu zakladatelů, přesto je po genetické i zdravotní stránce hodnotnější než takzvaná nížinně-kavkazská linie, kterou chovají ostatní české zahrady. Do budoucna by bylo skvělé, kdyby i některá z dalších českých zahrad následovala příkladu ZOO Tábor a zaměřila se na chov nížinné linie zubrů.“

https://www.zootabor.eu