Nemocnice České Budějovice navýšila kapacitu firemní školky zhruba o třetinu

Nemocnice České Budějovice dokončila projekt přístavby MŠ Preslova. Navýšila tak kapacitu zařízení ze 78 dětí na 103. Firemní školka je prioritně určena dětem zaměstnanců nemocnice a Krajského úřadu Jihočeského kraje.   

„Vybudovali jsme novou třídu, která má samostatné sociální zázemí, šatnu a tak dále. Přístavba je s dosavadní budovou propojená, součástí je i malá vyrovnávací plošina na přivážení jídla z přípravny. Práce jsme měli naplánované tak, aby byla nová třída k dispozici od začátku nového školního roku, tedy od 1. září 2017,“ uvádí vedoucí oddělení stavebních investic Nemocnice České Budějovice František Bostl.

Projekt byl navržen tak, aby byla v budoucnu možná další nástavba. „Pokud se někdo třeba za pět let rozhodne, že je nutné postavit další třídu, bude to možné,“ dodává František Bostl.

Rozpočet projektu byl 7,2 milionu korun. „Museli jsme ale udělat i úpravy okolo budovy – chodník, změnu oplocení a tak dále, tudíž se celkové náklady pohybovaly kolem 9 milionů korun. Akce je financována z vlastních zdrojů nemocnice,“ říká František Bostl.

Přístavba byla dle slov ředitelky mateřské školy Ivany Moravcové akutní: „K zápisu nám přišlo 41 žadatelů. Letos jsme ale měli jen tři děti, které odchází do základních škol. To znamená, že bez přístavby bychom mohli přijmout pouze tři zájemce.“

Kromě dětí z nemocnice a krajského úřadu do MŠ Preslova dochází také děti z Plané u Českých Budějovic. „Kvůli letišti, které je hlučné, tam vlastní školku postavit nemohou,“ vysvětluje Ivana Moravcová. „Největší procento ale každopádně tvoří děti zaměstnanců nemocnice.“