V táborské zoo se narodil první vzácný zubr

Zoologická zahrada v Táboře slaví velký úspěch. Po roce od sestavení chovného stáda zubra evropského se dočkala prvního potomka. Mládě se narodilo už na začátku listopadu. Pětičlenné stádo bělověžské linie zubra evropského chová ZOO Tábor od roku 2016. Tato linie je v současné době z genetického hlediska považována za nejvhodnější pro návrat do středoevropské krajiny a zatím pouze zoo v Táboře má možnost tato zvířata vracet zpět do jejich přirozeného prostředí české krajiny.  

„Několik dní před porodem se dominantní samice začala oddělovat od stáda, což bylo jasnou známkou, že zrození potomka se blíží. Sedmého listopadu v ranních hodinách se pak narodilo krásné mládě, které bylo od první chvíle velmi aktivní a ihned se napilo, což je vždy dobrým znamením, že je vše v pořádku“, popisuje radostnou událost hlavní zoolog Ondřej Kott a dodává, že jde o jedno z prvních mláďat narozených na českém území po dlouhých třech stoletích.

„Narození mláděte zubra evropského nás velmi potěšilo. Jde totiž o další krok v našem programu reintrodukce zubra do české přírody. Ten je jedním z hlavních cílů naší zahrady a je zcela v souladu s jejím posláním, tedy ochranou ohrožených druhů zvířat. Podílíme se na něm s odborníky z neziskové organizace Česká krajina a z Biotechnologického centra Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vedeného profesorem Vladislavem Čurnem. Jeho tým provádí molekulárně genetický výzkum chovných linií zubra.. Toto mládě bude prvním zubrem narozeným v táborské zoo, které vypustíme do volné přírody,“ doplňuje ředitel ZOO Tábor Evžen Korec.

Sestavení nové chovné skupiny se zaměstnanci táborské zoologické zahrady věnovali celý loňský rok, úzce při tom spolupracovali s kolegy z České republiky a Polska. „Zubry jsme do Tábora přivezli ze tří míst v Evropě a při transportech ujeli několik tisíc kilometrů,“ řekl Kott a dodal, že pro nové stádu zoologická zahrada vybudovala zcela nový přírodní výběh.

Nejde však o jediný úspěch, kterého táborská zoologická zahrada ohledně zubrů letos dosáhla. „Nevšedním a bezprecedentním počinem táborské zoo byl v letošním roce i zpětný zápis zubra evropského do Evropské plemenné knihy, kterou vedou odborníci z Polska. V táborské zahradě žije současně i jedinec, náležící k takzvané nížinné-kavkazské linii. Původ rodičů šestileté zubří krávy je však neznámý. Ve spolupráci s kolegy z Varšavské univerzity se nám podařilo molekulárně-genetickou metodou určit příslušnost ke genetické linii a její čistotu. Jednoduše řečeno – zvíře je geneticky velmi hodnotné, a proto bylo poprvé v téměř staleté historii Plemenné knihy zubra evropského zpětně zapsáno a tím tak i pro záchranný program zachráněno“, vysvětluje zoolog Kott.

Zubr evropský je o něco menším příbuzným severoamerického bizona, přesto však jde o majestátní zvíře, jehož samci mohou vážit až devět set kilogramů a jsou jedním z největších zvířat, která kdy žila na našem území. Jde o největšího suchozemského savce Evropy. Zubr byl u nás ve volné přírodě vyhuben zřejmě už před více než 250 lety. Na začátku 20. století se celý druh ocitl na samé hranici zániku a jen díky společnému úsilí několika evropských zemí se podařilo tyto impozantní kopytníky vzkřísit doslova za pět minut dvanáct. Nyní se pomalu vrací i do české přírody. O jeho návrat do české krajiny se nyní snaží ZOO Tábor.

„Na celém světě nyní žije zubrů něco málo přes šest tisíc, ale k bezpečnému udržení druhu bychom potřebovali alespoň deset tisíc jedinců. Každé nově narozené mládě je tak velmi cenné,“ doplňuje Kott

Rozlohou největší zoologická zahrada jižních Čech ZOO Tábor je zároveň jednou z nejmladších zoologických zahrad v Česku. Vznikla v květnu 2015 poté, co ji od insolvenčního správce koupil pražský developer a biolog Evžen Korec. Tím ji zachránil před likvidací a rozprodáním zvířat. Pro veřejnost byla ZOO Tábor otevřena o měsíc později. Jen v minulém roce ji navštívilo přes 70 tisíc lidí. Od listopadu do konce března je zahrada otevřena pouze o víkendech od 9:00 do 16:00. Hlavním posláním zahrady je chov a ochrana ohrožených druhů. Aktuálně v ZOO Tábor žije přes 280 zvířat takřka 70 živočišných druhů. Generálním partnerem je lídr developerské výstavby v ČR EKOSPOL.

https://www.zootabor.eu