Dobrovolníci z celého světa budou již podruhé pomáhat s obnovou přirozených lesů

17. září probíhá na Liberecku v pořadí již druhý workcamp pro zahraniční dobrovolníky. Tentokrát si finanční stránku projektu vzalo na starosti Národní dobrovolnické centrum Hestia. Skupina 8 mladých lidí ze zahraniční, vyslaných organizací INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, pomůžou největší severočeské ekologické organizaci „Čmelák – Společnost přátel přírody“ s výsadbou původních druhů dřevin v Novém pralese a péčí o sazenice v lesních školkách.

Dobrovolníci z Mexika, Německa, Francie, Polska a Skotska budou pomáhat především s výsadbou původních druhů dřevin na území Nového pralesa a péčí o sazenice v lesních školkách.
Skupina mladých lidí se tak seznámí s projektem Nový prales jak teoreticky, formou přednášek a besed, tak se především prakticky zapojí do denních aktivit v terénu pod dohledem dvou zkušených vedoucích. Během dvou týdenního pobytu v Liberci je pak kromě samotné práce na programu i kulturní vyžití a samozřejmostí jsou i výlety po okolí. Koordinátorka dobrovolníků Čmelák o.s. Marta Ježková dodává: „Dobrovolníci budou mimo práci pro sdružení Čmelák o.s zapojeni i do výukové besedy v rámci hodiny Angličtiny v gymnáziu F.X. Šaldy, kde budou mít prostor pro prezentaci projektu a přiblížení dobrovolnických aktivit studentům školy.“

Letní workcamp organizovaný ve spolupráci se sdružením dobrovolných aktivit INEX probíhá tento rok již po druhé. Potvrzuje to i koordinátorka dobrovolníků Čmelák o.s. Marta Ježková: „Dobrovolníci mají o naše aktivity zájem a celkově máme na workcampy pozitivní ohlasy. Dobrovolníci cestují do České republiky nejen za prací, ale rádi poznávají i místí kulturu. Cestování do cizí země je pro ně velkým zážitkem a často je to také jejich vůbec první zkušenost s prací v lese.“

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví. Smyslem její činnosti je umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce pomáhali tam, kde je potřeba, a věnovali svůj volný čas aktivitám, které nejen prospějí dobré věci, ale obohatí i je samotné.

Národní dobrovolnické centrum Hestia, se zaměřuje na aktivity určené profesionálům z oblasti dobrovolnictví a neziskového sektoru, firmám nabízí aktivity podporující dobré vztahy byznys sektoru s místní komunitou a sociální odpovědnost firem. Hestia také spolupracuje na rozvoji dobrovolnictví se státní správou a samosprávou, dobrovolnickými centry a dalšími partnery v ČR i v zahraničí. V rámci šíření dobrého jména dobrovolnictví iniciovala udělování ceny Křesadlo a je spolupořadatelem konference o dobrovolnictví v Kroměříži.